Elektronik Ticaret rehberi, E-ticaret nedir? Elektronik Ticaretin Etkileri ve Faydaları, Elektronik Ticaret Kaynakları Rehberi
 
Menü
e-Ticaret Kurulu (ETİK)
Dijital imza
SET Secure Electronic Transfer
e-imza Sıkça Sorulan Sorular
e-ticaret faydalı linkler
Elektronik Ticaret Araştırmaları ve Raporları
E-Belge Siteleri
E-ticaret Güvenlik Siteleri
E-ticaret Hukuk Linkleri
E-ticaret İstatistik Linkleri
E-ticaret Projeleri Linkleri
E-ticaret Rehberleri Linkleri
E-ticaret Standartları Linkleri
E-ticaret Stratejiler Linkleri
E-ticaret Kuruluşları Linkleri
E-ticaret Uygulamaları Linkleri
E-ticaret Uluslararası Kuruluşlar
 
 
E-TİCARET REHBERİ
 
 
KAYNAKÇA
 
AŞUT, Mahir
"Yeni Teknolojiler", BT/Haber, InterPro, 200:50, Ocak 1999
ATEŞ, M.Rauf
"E-Ticaret Ne Getirecek?", Capital Dergisi, Hürriyet Ofset, Kasım 1998
BOLAK, Halil Doğan
"Elektronik Ticaret: Ülkemizden İki Örnek", Ticarette Etkinlik ve Elektronik Ticaret Semineri Sitesi, Nisan 1998, http://www.igeme.org.tr/TUR/ETRADE/seminer/semin.htm
CLINTON, William J.
"Global Elektronik Ticaret", ALFA Yayınevi, İstanbul, Şubat 2000
COMPUTERLIFE
"E-Ticaret'in Benimsenmesini Hızlandırmak", http://www.computerlife.com.tr/archives/article/?docid=1047 , 2000, Ağustos 2000
Dış Ticaret Müsteşarlığı Elektronik Ticaret Web Sitesi
"Elektronik Ticaret Nedir?", http://www.etkk.gov.tr , 2001
DÜZGÜN, Selim
"E-Ticaret", 5mDergi, http://www.5mworld.com , Ağustos 2000
E-KOLAY.NET
"Türkiye'de elektronik bankacılık",
http://www.ekolay.net
,
 Ağustos 2001
Europay International
"FAQ - Smart Cards", http://www.europay.com/common/Index.html , 2001
Forrester Research
http://www.forrester.com , 2001
Garanti Bankası
"ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVENLİK", http://www.garanti.com.tr , 2001
Gümrük Müstreşarlığı Elektronik Ticaret Web Sitesi
"Edi Nedir?", http://www.gumruk.gov.tr , 2001
GÜNCEL AVRUPA
"Komisyon elektronik imza yönergesi önerdi.", http://www.deltur.cec.eu.int/guncel/ga96.html , Haziran 1998
IBM Payment Suite
"What is SET?", http://www.4.ibm.com, 2001
KANE, Margaret
"Online consumer spending to hit $65 billion", http://www.zdnet.com , Mayıs 2001
KARA, Necati
"Kamu Kuruluşları Bilgi İşlem Eğilimi", TUENA Proje Ofisi, http://www.tuena.tubitak.gov.tr/rapor/pdf/1102-M-T-A-02.pdf , Aralık 1997
KAYLAN, Rıza
"Ülkede Enformatik Sanayinin Yetenek Saptaması", TUENA Proje Ofisi, http://www.tuena.tubitak.gov.tr/rapor/pdf/1400-G-T-A-02.pdf , Ocak 1998
KEPENEK, Yakup
"Ekonomik Yönleriyle Elektronik Ticaret", TUENA Çalışma Raporu, http://www.bilten.metu.edu.tr/pdf/ek1yeni.pdf , Mart 1999
KÜÇÜKÇINAR, Altan
"Elektronik Kamu Hizmeti Şebekleri", TUENA Proje Ofisi, http://www.tuena.tubitak.gov.tr/rapor/pdf/2202-M-T-A-02.pdf , Kasım 1997
NETSCAPE
"How SSL works?", http://netcaster.netscape.com , 2001
NOUS Bilgisayar
"Internet ve Elektronik Ticaret ile Fikri Hakların Karşılaşma Noktaları", http://www.nous.com.tr/eticaret/aln_adi.htm , Ocak 2000
NTV
"Dünya Ticaretinde Yeni Düzen", Yakın Plan, http://www.ntv.com.tr/yakinplan/Aralik/dunyaticareti.htm , Aralık 1999
NTVMSNBC
"B2B hacmi katlanarak büyüyecek", http://www.ntvmsnbc.com/news/34602.asp , Ekim 2000
NTVMSNBC
"Bankaların WAP yarışı", http://www.ntvmsnbc.com/news/15156.asp , Temmuz 2000
NTVMSNBC
"OECD e-ticaret seferberliğinde", http://www.ntv.com.tr/yakinplan/Aralik/dunyaticareti.htm , Ağustos 2000
NTVMSNBC
"Bankaların WAP yarışı", http://www.ntvmsnbc.com/news/15156.asp , Temmuz 2000
Nua Internet Surveys
2001, http://www.nua.ie 
OECD 
"The Economic and Social Impacts of Electronic Commerce: Prelimanary indings an Research Agenda", Ottowa, Kanada, http://www.oecd.org/subject/e_commerce/summary.htm , Kasım 1998a
OECD 
"Borderless World: Realising the Potentil of Global Electronic Commerce", Ottowa, Kanada, http://www.oecd.org , Kasım 1998b
OKTUĞ, Sema F
"Yerel ve Metropolitan Alan Ağları", Tuena Proje Ofisi, http://www.tuena.tubitak.gov.tr/rapor/pdf/2104-M-T-A-02.pdf , Ocak 1998
ÖZMEN, Şule
"ELEKTRONİK TİCARET YAPMALI MIYIZ?", http://www.e-dersane.com/General/makale&yazilar/e-ticaret.htm , 2001
SET Certificate Authority
http://www.setco.org/certificates.html , 2001
SEVİNÇ, Eser
"Elektronik Ticaret Güvenlik-Denetim, Idari ve Yasal Düzenlemeler", http://www.ymm.net/e-ticarette_guvenlik.htm , 2001
SURFTURKEY
"Elektronik Ticaret Genel Olarak", http://www.surfturkey.net , 2001
TAYMAZ, Erol
"Türkiye'de Bilişim Tekstil ve Sayısal Kontrol Teknolojilerinin Yaygınlaşması", Tuena Proje Ofisi, http://www.tuena.tubitak.gov.tr/rapor/pdf/1101-M-T-A-02.pdf  , Ocak 1998
TOY, Damla Ömür
"E-ticaret ve Hukuki Boyutu", TÜRK HUKUK SİTESİ, http://www.turkhukuksitesi.com/faq/eticaret.shtml , 2001
TUENA
"Dünyadaki Uzaktan Eğitim Uygulamaları ve Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitimde Kullanılması", Tuena Proje Ofisi, http://www.tuena.tubitak.gov.tr/rapor/pdf/2208-M-T-A-02.pdf , Ocak 1998a
TUENA
"Durum Saptaması Ve Dünyadaki Eğilimler", Tuena Proje Ofisi, http://www.tuena.tubitak.gov.tr/rapor/pdf/1000-M-T-A-02.pdf , Ocak 1998b
TUENA
"Bilgi Toplumu 2010", Tuena Proje Ofisi, http://www.tuena.tubitak.gov.tr/rapor/pdf/bt2010-ws.pdf , Kasım 1998
TUENA
"Enformasyon Teknolojileri Yetenek Saptaması", Tuena Proje Ofisi, http://www.tuena.tubitak.gov.tr/rapor/pdf/1400-G-T-A-02.pdf , Mayıs 1998
TÜBİTAK
"Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Politikası", http://www.tubitak.gov.tr/tbtp.html , Ağustos 1997
TÜBİTAK-BİLTEN
"ELEKTRONİK TİCARET TERİMLER SÖZLÜĞÜ", http://www.bilten.metu.edu.tr , 2001
US. Departmant of Commerce
"Emerging Digital Economy", http://www.ecommerce.gov/emerging.htm , 1997
VISA
"Pruducts And Services", http://www.visa.com/pd/main.html , 2001
WTO, World Trade Organisation
http://www.wto.org/index.htm , 2001
YÖRÜK, Murat Ahmet
"Elektronik Ticaret", http://www.mfa.gov.tr/Turkce/grupe/ues/yoruk.htm , 2001
ZD NET
"Building an E-Store", http://www.zdnet.com/enterprise/e-business , 2001
 
Ana Sayfa      :       Haberler       :       Bağlantılar       :       Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğü      :       E-imza Nedir?
 
  © 2006 ELEKTRONİK TİCARET REHBERİ Tüm hakları saklıdır.