Elektronik Ticaret rehberi, E-ticaret nedir? Elektronik Ticaretin Etkileri ve Faydaları, Elektronik Ticaret Kaynakları Rehberi
 
Menü
e-Ticaret Kurulu (ETİK)
Dijital imza
SET Secure Electronic Transfer
e-imza Sıkça Sorulan Sorular
e-ticaret faydalı linkler
Elektronik Ticaret Araştırmaları ve Raporları
E-Belge Siteleri
E-ticaret Güvenlik Siteleri
E-ticaret Hukuk Linkleri
E-ticaret İstatistik Linkleri
E-ticaret Projeleri Linkleri
E-ticaret Rehberleri Linkleri
E-ticaret Standartları Linkleri
E-ticaret Stratejiler Linkleri
E-ticaret Kuruluşları Linkleri
E-ticaret Uygulamaları Linkleri
E-ticaret Uluslararası Kuruluşlar
 
 

Elektronik Ticaret Araştırmaları ve Raporları Siteler Rehberi

B2B Pazarında Ticaret ve Rekabet (OAS)
B2C Asya-Pasifik Ülkeleri Hukuki Çerçeve (JETRO)
Dijital Pazara Giriş (Tez-1998, Queensland University of Technology)
Elektronik İletişimde Kişisel Bilgilerin Gizliliğine İlişkin Avrupa Parlamentosu Yönergesi (İnceleme, EMOTA)
e-Postaya Küresel Giriş
e-Ticaret Çalışılabilirlik (Interoperability) Raporu-Nisan 2002 (Diffuse.org)
e-Ticaret ve Kalkınma Raporu (UNCTAD, 2001)
e-Ticaret ve Vergi Politikası (NTANET.org)
e-Ticaretin KOBİ'lere Etkileri (Tez-1999, Queensland University of Technology)
e-Ticaretin Ticarette Artan Önemi ve Kalkınmaya Etkileri Raporu (COMBINET, 2000)
e-Ticaretin Vergilendirilmesi Sunumu (ASYCUDA)
e-Ticaret Referans Belgeler
Gelişmekte Olan Ülkeler İçin e-Ticaret Yol Haritası (Pasifik Konseyi)
İletişim İçin Yeni Bir Gelecek (Rapor, İngiltere)
İnternet, e-Ticaret ve İnternet Reklamcılığı
İnternette Reklamcılık (Tez-2001,Queensland University of Technology)
KOBİ Pazarı Araştırması 2003
Siber Şehirler (Tez-2000, Amerikan Üniversitesi)
Türkiye'de e-Ticaret ve İnternette Güvenlik
Web Kontrol
WEB Kredibilitesi Araştırmaları (Stanford Üniversitesi)

 
Ana Sayfa      :       Haberler       :       Bağlantılar       :       Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğü      :       E-imza Nedir?
 
  © 2006 ELEKTRONİK TİCARET REHBERİ Tüm hakları saklıdır.